Петък, 06 14th

Last updateВт, 12 Дек 2023 10am

Екип

 

Педагогическият екип от специалисти, предлагащи образователни услуги в Център за специална образователна подкрепа - Стара Загора, включва специални педагози, психолог, логопед, арттерапевт и кинезитерапевт. Специалистите в училище работят по предварително структурирана комплексна индивидуална програма за обучение и развитие на деца със специални потребности, целяща постигане на практическа и социална автономност; развитие на трудоспособност; създаване и усъвършенстване на умения за грижата за себе си; пълноценно участие в дейностите в Центъра и в социалната среда.

Специалистите предлагат обучителни и терапевтични стратегии (алтернативи) за удовлетворяване на образователни потребности, емоционални потребности от приятелство, общуване със своите връстници и възрастните. Те съдействат за стабилизиране на общия физически статус и за развитие на усещане за приобщеност. Основната цел на педагогическия екип е фокусирана към подобряване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация.

Екипът създава подкрепящ механизъм за промяна в положителна посока на нагласите към децата със специални потребности както от непосредственото, така и от по-широкото им обкръжение и от общността като цяло. 

Вие сте тук:Начало Екип