Петък, 02 03rd

Last updateСря, 12 Май 2021 7pm

Документи

Документи

Годишен план за дейността на ЦСОП - 2020/2021г

Правилник за устройството и дейността в ЦСОП-Стара Загора

План за противодействие на тероризма в ЦСОП

Етичен кодекс на ЦСОП

Стратегия за развитие на ЦСОП-Стара Загора

Правилник за пропускателния режим в ЦСОП

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден на ЦСОП

Годишен план за терапевтичната дейност на логопеда в ЦСОП

Годишен план за терапевтичната дейност на психолога в ЦСОП

Годишен план за терапевтичната дейност на арттерапевта в ЦСОП

Годишна програма за терапевтична и рехабилитационна дейност на кинезитерапевта в ЦСОП

Вътрешни правила стипендии 2020- 2021 ЦСОП-Ст.Загора

Вътрешни правила за организация на работата в ЦСОП-Стара Загора

Училищен учебен план VIII клас - ПГОХ "Райна Княгиня" - Стара Загора

Училищен учебен план IX клас - ПГОХ "Райна Княгиня" - Стара Загора

Училищен учебен план X клас - ПГОХ "Райна Княгиня" - Стара Загора

Училищен учебен план XI клас - ПГОХ "Райна Княгиня" - Стара Загора

План VIII - X клас - ЦСОП

План за обучение в ЦСОП за ПГ-III

 План за обучение в ЦСОП за ПГ-IV

 План за обучение в ЦСОП за I-VII клас

Режим на обучение

 Организация на учебния ден за трета и четвърта възрастови групи

Заявление - декларация за получаване на стипендия

Заявление за преместване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда

Декларация за осигурени условия за провеждане на ОРЕС

Заявление за отсъствие - 3 дни 

Заявление за отсъствие - 7 дни

Вие сте тук:Начало За нас Документи