Петък, 06 14th

Last updateВт, 12 Дек 2023 10am

История

 

Център за специална образователна подкрепа – гр. Стара Загора е създаден на основание Заповед № РД-14-251/20.07.2017г. на Министъра на образованието и науката .

ЦСОП - гр. Стара Загора е правоприемник на Помощно училище „Любен Каравелов“

През 1957/58г. е създадена първата помощна паралелка от 30 деца към масово училище. За 3 години паралелките стават три. По решение на Окръжен народен съвет -     гр. СТАРА ЗАГОРА в началото на м. септември 1961г. се открива Основно помощно училище в сградата на НУ „ Кирил Христов“. Първи директор е Ганчо Георгиев. С нарастване броя на учениците през 1964г. училището е преместено в сградата, която ползва и до сега, а в началото на 1965г. се утвърждава патронът - ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ.

През 1967г. Стефанка Георгиева Малакова е назначена за директор, а през 1968г. към училището се откриват първите в БЪЛГАРИЯ професионални паралелки по дървообработване за момчета и дамско шивачество за момичета. По късно специалността дървообработване е заменена с тапицерство. От 1990г директор на училището е Христина Василева, а от 1998г. до настоящия момент – Еленка Господинова Иванова.
През 1994г. е променен статутът на училището на ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ.

С Наредба №1/23.01.2009 г.към масовите училища са интегрирани учениците с лека степен на умствена изостаналост, а в помощно училище започват да се обучават ученици със СОП – умерена и тежка степен на умствена изостаналост и множество увреждания.
За тази над половинвековна история в ПУ „Л. Каравелов“ са преподавали много учители-специалисти, чиито знания и всеотдайност са допринесли за реализацията на стотици възпитаници.

 

Вие сте тук:Начало За нас История